Po co nam umowa z fotografem i co powinna zawierać?

Przy rozmaitych wydarzeniach o charakterze okolicznościowym korzystamy z usług fotografa. Wybranie tego pasującego do naszych potrzeb wykonawcy wcale nie jest takie łatwe. Stąd też trudno się dziwić, że staramy się w różny sposób zabezpieczyć swoje interesy. Spisana umowa z fotografem to gwarancja realizacji zlecenia z wcześniejszymi ustaleniami. Warto nadmienić, że dotyczą one nie tylko wykonawcę usługi, ale i osobę zlecającą. Jednym słowem warto zapoznać się z niniejszym tekstem, gdyż pozwoli to zapoznać się na, co warto zwrócić uwagę oraz czego lepiej unikać.

Umowa powinna być klarowna i zwięzła

Tak naprawdę mitem jest fakt, że wszelkie umowy cywilno – prawne powinny być konstruowane na podstawie języka prawniczego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć nich newralgiczne kwestie w możliwie prostej formie. W przypadku, gdy fotograf przedłoży nam niejasną umowę, warto dopytać go o te kwestie.

Precyzyjnie nakreślamy własne oczekiwania

To niezwykle ważne, ponieważ dokładne nakreślenie zadań pozwala potem rozliczać wykonawcę. Zatem sens ma nie tylko wskazanie ilości zdjęć, ale też czasu spędzonego na ich realizacji. Dość często pomija się aspekt w postaci formy, w jakiej fotografie są przekazywane. To błąd, bo powinno nam zależeć na tym, czy chcemy otrzymać foto-książkę, album lub też zapis zdjęć w formie cyfrowej. Oznacza to więc ewentualną konieczność dopłaty za odbitki. Jeszcze innym wartym uwagi i ustalenia aspektem jest format, w jakim zostaną sporządzone zdjęcia.

Termin realizacji i koszty usługi

Jak w przypadku każdej usługi tak też i w tym przypadku umowa z fotografem powinna poruszać wymiennie przed chwilą kwestie. W końcu przy takich uroczystościach, jak np. wesele i ślub koszty ponoszone na pozyskanie pamiątki w formie zdjęć są niemałe. Do tego koszt usługi może być wyższy, kiedy zdjęcia chcemy uzyskać w stosunkowo niedługim czasie. Mogąc pozwolić sobie na komfort w postaci dłuższego odczekania, zapłacimy za usługę mniej. Warto o tym pamiętać i tym samym wskazać dokładny termin realizacji usługi. Z innych spraw, które również wymagają swojego miejsca w parafowanej umowie, jest zaliczka czy też zapasowy sprzęt. Im więcej tego typu aspektów ustalimy, tym mniej będzie potem przykrych niespodzianek. Dotyczy to również określenia w umowie terminu współpracy. Z racji dużego zainteresowania usługami najlepszych fotografów warto do parafowania umów przystępować możliwie jak najwcześniej. Optymalnym ruchem jest przystąpienie do działań nie później niż pół roku przed danym wydarzeniem.

Jak tylko dokonaliśmy dobrego wyboru usługodawcy, to sama umowa jest tylko formalnością. Nigdy jednak nie jesteśmy wszystkiego przewidzieć i tym samym taki dokument jest zabezpieczeniem interesów obu zainteresowanych stron.